fbpx

Cele w pracy z mentorem

czyli po co Ci mentoring?

Celuj w księżyc, bo nawet jeśli nie trafisz, to i tak dotkniesz gwiazd.
Author Name

Założeniem mentoringu jest wspieranie mentee w osiągnięciu jego / jej celu, więc podstawowym założeniem byłoby korzystanie z mentoringu dopiero wtedy, kiedy ten cel masz.

Wtedy rzeczywiście, jeśli napotykasz trudności w realizacji celu, to dzięki sesjom mentoringu będziesz w stanie łatwiej te trudności pokonać.

To, od czego może zacząć z Tobą mentor będzie weryfikacja celu. Dlaczego? Bo mamy tendencje do fiksowania się na strategiach, zamiast szukać prawdziwego celu i najlepszej drogi do jego realizacji.

Czym różni się cel od strategii?

Mój bardzo oklepany przykład to dwie osoby przebywające w jednej poczekalni, w której jednej z osób jest zbyt duszno przy zamkniętym oknie, a drugiej zbyt zimno przy otwartym oknie. Celem dla pierwszej będzie otwarcie okna, celem dla drugiej utrzymanie okna zamkniętego za wszelką cenę. Otwieranie i zamykanie okna jest strategią — metodą do realizacji celów. Cel jest inny — celem jest znalezienie sposobu na przeczekanie.

Mentor, zapewne zacznie proces od pytań weryfikujących, dlaczego chcesz osiągnąć swój cel, jaka jest Twoja motywacja, czy cel nie jest “zbyt mały”, lub “zbyt duży”. I paradoksalnie, to jest często jeden z dłuższych etapów w procesie mentoringowym.

To jest pierwszy powód, dla którego potrzebujesz mentoringu:

Mentor pomoże określić cel

Czy nawet jeśli masz cel, może oznaczać, że wyznaczyłeś go źle? Zastosowanie znanej metody SMART bywa pierwszym krokiem do sukcesu . Jeśli wybierzesz tę metodę określenia celów: smart, czyli Specific (określony, konkretny), Measurable (mierzalny), Attainable (osiągalny), Relevant (odpowiedni), Time-Based (terminowy, określony w czasie) to tylko pozostanie Ci skuteczność i konsekwencja do osiągnięcia danego celu.

I często właśnie jest to pierwszy doskonały krok, po którym część z nas dokonuje wdzięcznego cza-cza-cza tańca i cofa się o dwa kroki w tył. Wtedy przede wszystkim warto sprawdzić, czy cel jest dobrze sformułowany.

Mentor pomoże doprecyzować cel

Może cel był zbyt mało konkretny lub zbyt mało ambitny, nie wystarczająco ekscytujący? Zadaniem mentora jest pomóc Ci tak doprecyzować cel, aby zwiększyć Twoją motywację, aby go zrealizować. Jeśli bowiem pojawia się wahanie lub opór w realizacji, to może oznaczać, że jednak, że cel nie jest w pełni zgodny z Tobą. Nie wynika z Twojego “WHY”. Nie uwzględnia Twojego “PO CO i DLACZEGO”.

Doprecyzowanie celu, który chcesz osiągnąć o Twoją najgłębszą motywację, da Ci dodatkowy impuls do działania i wytrwałość. Twoja wewnętrzna najgłębsza motywacja to jeszcze więcej korzyści, która sprawi, że cel będzie znów atrakcyjny, że zostanie na nowo sprecyzowany, aby go realizować. I tak łatwo go nie odpuścisz.

Czy potrzebujesz mentora, aby doprecyzować cel?

Jest pewne ćwiczenie, które możesz przeprowadzić sam, aby doprecyzować cel. Potrzeba w nim pewnej szczerości w stosunku do siebie. Do Twojego aktualnie wyznaczonego celu zadaj sobie pytanie:

Dlaczego to jest takie ważne, aby ten cel zrealizować?
Author Name

Cokolwiek będzie odpowiedzią, zadaj to pytanie ponownie — dlaczego to jest tak ważne? I do tej odpowiedzi po raz kolejny zadaj pytanie — dlaczego to jest tak ważne?

przykład:

Mój cel to biegać codziennie. Dlaczego to jest dla mnie ważne? Bo chcę zadbać o swoje zdrowie. Dlaczego to jest dla mnie ważne? Bo chcę być jak najdłużej sprawna. Dlaczego to jest dla mnie ważne? Bo cenię sobie swoją samosprawczość, samostanowienie i samodzielność.

I to wartość samosprawczości i samodzielności będzie dla mnie największą motywacją do tego, aby biegać. To prosty przykład z życia, ale ta metoda pogłębiania ułatwia wyznaczanie celów.

Nawet jeśli cel masz już określony i doprecyzowany, to może się okazać, że to będzie jeszcze zbyt mało do podjęcia skutecznego działania dla osiągnięcia celu.

Mentor pomoże Ci zweryfikować cel

Zobacz, że praca z mentorem nad prawidłowym wyznaczeniem celów nie należy do prostych i jednorazowych. Wyznaczać, to jedno, wdrażać i realizować, to drugie, weryfikować, to trzecie. Nawet najlepszy plan zmienia się z upływem czasu. Nie musisz realizować planu do końca, żeby dowiedzieć się, że umknął Ci jakiś istotny element, że nie do końca precyzyjnie określiłeś zasoby, że miałeś inny pomysł na realizację koncepcji, że w ciągu tygodni od rozpoczęcia prac pojawiło się wiele nowych uwarunkowań. Nie żyjemy w próżni.

Bliżej nam do czarnych łabędzi niż spokojnego błękitnego oceanu.
Author Name

Co takiego konkretnie robi mentor?

Mentor pomaga weryfikować cele, zanim te tygodnie upłyną. Z mentorem przepracujecie scenariusze, dla Ciebie, abyś ty mógł przepracować je dla firmy, czy zespołu, zanim podejmiesz działania. Zanim przystąpisz do pracy w celu osiągnięcia celu.

Czy to oznacza, że tylko z mentorem możesz przejść taki proces, że na przykład nie możesz zwiększyć szansy na realizację celów, pracując samodzielnie, lub z zespołem, ze wspólnikami? Przepracowanie weryfikacji celu samodzielnie niesie pewne korzyści, ale oznacza, że musisz (z pełną świadomością używam słowa “musisz” zamiast “możesz, powinieneś”) musisz w rolę mentora wejść dla siebie sam. Oczywiście, to jest osiągalne, są dostępne metody, napisane książki.

To, co chciałabym w tym miejscu podkreślić to element człowieczy. Ludzki wymiar mentoringu polega na spotkaniu z żywym człowiekiem i jest po tysiąckroć bardziej wartościowym ponad książki, schematy i metody. Mentor dostrzeże i uwzględni Twoją indywidualność i wyjątkowość, a tego nie da Ci nawet najlepsza książka.

Czy koniecznie potrzebujesz mentora dla osiągnąć cele?

Mentor, nawet jeśli nie jest profesjonalistą, to na pewno będzie miał więcej obiektywizmu niż Ty, niż członkowie Twojego zespołu, czy wspólnicy. Oczami zewnętrznego mentora będziesz widział plan i cele z dystansu i obiektywnie — dokładnie tak, jak będą na nie patrzyli klienci, dostawcy, inwestorzy. Twój obraz po prostu będzie bardziej pełny. Być może oszczędzi Ci trochę czasu, pozwoli zaoszczędzić zasoby, w ciągu jednego lub dwóch spotkań dostaniesz istotny wkład, żeby realizować Twój plan podboju Wszechświata.

Dlaczego cel w pracy z mentorem jest ważny?

Jeśli chcesz przejść na drugą stronę muru, upewnij się, że Twoja drabina jest przystawiona do właściwej ściany.
Author Name

Do osiągnięcia celów kluczowe jest to, jakie będziesz je sobie wyznaczać. Dla realizacji celów potrzebujesz działać w określonym czasie, uwzględnić zasoby i upewnić, się, że cel jest skonkretyzowany i ambitny, a Ty masz motywację, która pozwoli Ci ten cel zrealizować. Jeśli masz już podejmować jakieś działania, czyli przystawić drabinę do właściwej ściany, to Twój palec (cel) powinien być na tę ścianę skierowany.

Czy da się pracować z mentorem bez celu?

Ludzie mają różne cele w życiu. Takie cele jak na przykład chodzenie z drabiną pod pachą. To również pozwala coś osiągnąć w życiu. Możesz dzięki temu zbudować lepsze bicepsy od noszenia drabiny, możesz wyrobić silne nogi od długich spacerów, możesz odbyć wiele wartościowych rozmów i zdobyć całe mnóstwo inspiracji w trakcie takich wycieczek. Mentor też skorzysta — nie będzie nosił za Ciebie drabiny, ale te spacery na pewno pozytywnie wpłyną na jego zdrowie.

Czy to sarkazm? Nie. To jest zupełnie okej, kiedy w jakimś określonym czasie nie wiesz gdzie drabinę przystawić. Pytanie, ile chcesz spędzić czasu na zastanawianiu się nad tym, lub jak takie “spacerowanie” jest wspierające dla Ciebie i dla Twojej firmy, czy zespołu. Nawet takie spacery powinny mieć wyznaczony termin realizacji i w pracy z mentorem, to mentor będzie o to dbał. Bo nie da się pracować z mentorem bez celu na dłuższą metę.

Cele na sesję i cele na proces

Dobrze jest też rozróżnić cele, jakie chcesz osiągnąć w całym procesie mentorignowym, a jakie cele będziesz wyznaczać na konkretną sesję. Podam przykład z życia. W jednym z procesów mentroringowych wspierałam mentee w celu opisanym jako “rozwój empatii dla mnie jako lidera jako środka do lepszej komunikacji w zespole”.

Cel bardzo miękki, nie do końca skonkretyzowany. To nie jest przykład celu smart. Na każdym spotkaniu oglądaliśmy konkretne zdarzenia, które pojawiały się w czasie pomiędzy sesjami lub plany wdrożenia celów i analizowaliśmy zachowania oraz scenariusze dla osiągnięcia statusu bardziej empatycznego lidera.

Jak widzisz cele z poszczególnych sesji, składały się na cel procesu. Czy proces dał mierzalny efekt? Według mentee — tak. Według mnie również.

Cele w pracy z mentorem — podsumowanie

Warto jest mieć cele w pracy z mentorem. Jeśli wyznaczanie celów to wyzwanie, to mentor będzie dla Ciebie wsparciem w ich wyznaczeniu. Jeśli dla realizacji celu, który już jest wyznaczony, potrzebujesz wsparcia, to również od tego jest mentor. Mentor to wiedza, doświadczenie, stawianie wyzwań.

Nie odkryjesz nowych lądów, wędrując cały czas tymi samymi ścieżkami.

Zacznij od tego, o czym marzysz, albo od tego co chciałbyś w swoim życiu zmienić. Za czym tęsknisz?

Czego potrzebujesz?

Niezależnie od tego, jak “empatycznie” brzmi to pytanie, to właśnie to pytanie poruszało wynalazców, innowatorów — ludzi, którzy mieli odwagę zmienić świat.

Dodaj do marzenia termin realizacji i zamień je w cel.
Author Name

Zapraszam Cię do zadawania sobie tego pytania jak najczęściej. Ja zadaję je sobie za każdym razem, gdy się waham. Gdy nie jestem pewna mojego następnego kroku. Zadaje sobie to pytanie, gdy chcę wiedzieć, do której ściany przystawić drabinę. Znalezienie odpowiedzi na to pytanie czasem zajmuje mi chwilę, ale zawsze popycha mnie do przodu. Przestaję stać w miejscu. Ruszam.

Może być, że tylko mam tak ja. Może być tak, że Ty masz zupełnie inaczej. Sprawdź sam dla siebie. Zadaj sobie pytanie.

Czego potrzebuję?

To jest pytanie, na które ja — nie potrzebuję (od Ciebie) odpowiedzi.

ps. Jeśli jeszcze masz jakieś wątpliowości możesz sprawdzić inne wpisy o mentoringu – na przykład ten.

Shopping Cart