fbpx

Szkolenie z komunikacji dla liderów

Szkolenie z komunikacji dla liderów może być kosztowne, a rzadko przynosi natychmiastowe efekty. Jednocześnie, wiele z umiejętności, które można zdobyć podczas szkolenia, można również nauczyć się samemu poprzez czytanie literatury i praktykę. Uczestnictwo w szkoleniu nie gwarantuje, że staniesz się automatycznie dobrym liderem – to wymaga również osobistej pracy i zaangażowania. Czy warto w takim razie zdecydować się na taki warsztat dla liderów Twojej firmy?

To, co w biznesie dają takie szkolenia, to podniesienie umiejętności lidera w prowadzeniu rozmów z pracownikami, przekazywanie jasnych instrukcji i motywowanie zespołu do działania i budowanie pozytywnych relacji biznesowych z klientami, kontrahentami. W trakcie takiego szkolenia jego uczestnicy zdobywają nowe narzędzia i techniki, które pozwalają tworzyć bardziej efektywny system komunikacji w firmie.

Dlaczego warto wybrać szkolenie zamiast książki?

Pierwszej odpowiedzi udziela ludzka neurobiologia. Relacja oparta o przebywanie ze sobą, rozmowę, odczuwanie emocji są składowymi niezbędnymi do dwóch procesów – po pierwsze procesu mentalnego, czyli umysłowego przetwarzania tego co wydarza się w trakcie każdej rozmowy, która odbywamy. Po drugie, relacja, emocje i umysł zmieniają bezpośrednio struktury neuronów.

Metafora dżungli

Nauczenie się każdej nowej rzeczy oznacza, że w miejscu w którym do tej pory w Twojej głowie była plątanina niczym liany w dżungli, to nauczenie się nowego sposobu rozmawiania z ludźmi, jest niczym wyrąbanie w tym chaosie prostej ścieżki, na której ledwie mieści się jedna stopa. Kiedy jednak przejdziesz taką ścieżką kilkadziesiąt lub kilkaset razy, przejście się poszerzy, będziesz mieć w tym więcej swobody, luzu i przestrzeni.

Drugiej odpowiedzi udziela neurobiologia połączona z pedagogiką dorosłych – osoby, których mózgi są już w pełni ukształtowane najlepiej uczą się z innymi przez doświadczenie. Najmniej skuteczny sposób, to suche czytanie i przyswajanie informacji z kartki papieru.

Masz braki w komunikacji interpersonalnej? Dlaczego nie uczysz się tego z książek lub internetu?

Zaletą szkoleń z komunikacji interpersonalnej jest niewątpliwie możliwość nauczenia się i rozpoznania dlaczego dochodzi do nieporozumień w relacjach międzyludzkich. Podczas szkoleń prowadzonych w formie warsztatowej w warunkach laboratoryjnych uczysz się, jak słuchać innych, wyrażać swoje potrzeby i budować zdrowe relacje. Uczysz się również radzić sobie ze stresem i konfliktami, co pozwoli Ci na bardziej efektywną komunikację. Każda sytuacja, każdy człowiek wymaga indywidualnego podejścia i w związku z tym nie ma jednego, uniwersalnego sposobu na komunikację interpersonalną. Dlatego tym bardziej warto ‘rozpoznawać bojem’, uczyć się na żywym organizmie.

A czego nauczysz się z książek i z internetu?

Zaletą nauki z książek lub internetu niewątpliwie jest to, że dla niektórych osób może być to pierwszy krok, który pozwoli im w ogóle rozważyć i przełamać się do wejścia ‘między ludzi’. Osoby, które są zamknięte w sobie, etykietują siebie jako ‘introwertyków’, ‘pustelnicy z wyboru’ nie zainteresowane lepszą komunikacją i żadne szkolenie nie jest w stanie tego zmienić. Czasem braki w komunikacji interpersonalnej wynikają z poważniejszych problemów psychologicznych, które wymagają bardziej specjalistycznej pomocy, a czasami są kwestią indywidualnych wyborów, charakterystyki pracy i obranej ścieżki życiowej. Najczęściej jednak takie osoby nie są liderami. Liderzy powinni być natomiast świadomi możliwości takich konstrukcji osobowościowych i posiadać umiejętność rozmawiania z takimi osobami o kwestiach zawodowych.

Dlaczego szkolenia z komunikacji są ważne?

Szkolenia z komunikacji pomagają poprawić relacje międzyludzkie, co prowadzi do większej satysfakcji w życiu prywatnym i zawodowym, poprawiają umiejętności przywódcze, pomagają w rozwiązywaniu konfliktów, przekazywaniu myśli i idei i zwiększają efektywność pracy. Szkolenia z komunikacji mogą również pomóc w radzeniu sobie ze stresem, budowaniu pozytywnej samooceny, co oznacza, że są istotnym elementem rozwoju osobistego lidera.

Na takich szkoleniach ćwiczy się narzędzia komunikacyjne: aktywne słuchanie, dostosowanie stylu komunikacji do interlokutora, analizujemy również bariery komunikacyjne, mocne strony, rozmawiamy o tym, czym jest efektywna i skuteczna komunikacja.

Nie każde szkolenie z komunikacji jest dobre.

Dokładając nieco dziegciu, do tej beczki miodu. Nie każde szkolenie z komunikacji jest dobre. Ważne jest, aby wybrać odpowiednie dla swoich potrzeb i do potrzeb organizacji. Lider, który planuje dla siebie lub członków zespołu takie szkolenie z komunikacji interpersonalnej powinien najpierw przeprowadzić badanie potrzeb.

Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę jest fak, że szkolenia z komunikacji nie rozwiązują wszystkich problemów firmy czy zespołu. Brak jasnych podziałów kompetencji i odpowiedzialności, brak systemu oceny i ewaluacji pracowniczej, brak zaufania i tendencja do nadmiernej kontroli, to tylko trzy z zaobserwowanych przeze mnie ‘grzechów’, na które ‘szkolenie z komunikacji’ ma być lekarstwem.

Kiedy szkolenie z komunikacji interpersonalnej nie ma sensu?

Na pewno nie ma sensu wysyłać na takie szkolenie lidera, który uważa, że już dobrze radzą sobie w relacjach międzyludzkich i nie widzi potrzeby zmiany. Szkolenie z komunikacji nie jest jedynym sposobem na poprawę umiejętności interpersonalnych – kluczem jest świadome praktykowanie tych umiejętności na co dzień. Powrócę tutaj do powyższej metafory ścieżki przez plątaninę w dżungli dotychczasowych nawyków komunikacyjnych. Szkolenie pozwoli zbudować pierwsze minimalne przejście. Aby ścieżka była szeroka – potrzebne są powtórzenia.

repetition is mother of all learning.
Author Name

Dawkowanie wiedzy w mniejszych paczkach (trzy godziny) z konsekwentnymi powtórzeniami co dwa tygodnie w okresie min trzech miesięcy, daje lepsze efekty niż jedno dwudniowe szkolenie, po którym uczestnicy zapomną w ciągu tygodnia większość z tego, czego się nauczyli.

Jak wybrać szkolenie z komunikacji interpersonalnej?

Po pierwsze ustal, czego najbardziej potrzebujesz, jaki jest cel i co ma się dzięki temu szkoleniu wydarzyć dla Ciebie, dla Twojego zespołu, dla Twojej organizacji. Możesz to wiedzieć dzięki wdrożonym w firmie narzędziom do oceny kompetencji pracowników, narzędziom do analizy wyników pracy, czy też zwykłej ankiecie przeprowadzonej wśród pracowników. Potrzeby szkoleniowe będą również wynikały z systemów monitorowania zarządzania projektami lub z systemów e-learningowych. Jeśli żadna z tych opcji nie jest dla Ciebie możliwa lub dostępna – zaleceniem jest przeprowadzić analizę potrzeb szkoleniowych w formie warsztatu diagnostycznego.

Kiedy masz już ustalone potrzeby szkoleniowe – wybierając szkolenie z komunikacji interpersonalnej, warto zwrócić uwagę na doświadczenie prowadzącego, szczegółową tematykę i program szkolenia.

Z czego się szkolić?

Szkolenie z komunikacji interpersonalnej mogą oferować kompleksowe podejście do rozwoju umiejętności interpersonalnych, w tym naukę udzielania informacji zwrotnej (feedback’u), chwalenia, wydawania poleceń oraz motywowania pracowników. Podczas takich szkoleń uczestnicy mogą mieć też okazję poznać najlepsze praktyki w zakresie przeprowadzania trudnych rozmów, w tym także w zakresie zwalniania pracowników (co może być szczególnie trudnym wyzwaniem dla wielu liderów), prowadzenia rozmów pomiędzy przedstawicielami różnych generacji – Millenials, GenZ, Alpha, GenAlpha, Silver Tsunami oraz komunikacji w zespole.

Czym innym będzie też warsztat – trening komunikacji dla zespołu sprzedażowego, skupiony na budowaniu relacji, zawierający również elementy aktywnego słuchania, umiejętność badania potrzeb klientów, efektywnej komunikacji, wiedzę z zakresu zachowań i psychologii nabywców.

Ważne, aby szkolenie było przeprowadzone w formie warsztatowej. Ważne, aby było praktyczne i zorientowane na rozwój umiejętności i narzędzia, które będą przydatne w pracy. Jeśli dodatkowo takie szkolenie zawiera praktyczne ćwiczenia i indywidualne konsultacje (mentoringowo-coachingowe), to pozwala na skuteczniejsze nauczenie się nowych umiejętności (z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb danego lidera) i podnosi prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu.

Czy szkolenia z komunikacji interpersonalnej są dla każdego?

TAK! Funkcjonuje pewien mit, że ‘starsi’, ‘doświadczeni’, ‘zaprawieni w bojach’ liderzy nie potrzebują szkoleń, bo już wszystkiego się nauczyli. TO JEST MIT.

Po pierwsze, lider uczy się przez całe życie. Uczy się nowych nawyków, poszerza kompetencje, nabywa nowe umiejętności. Liderzy rosną wraz z organizacjami, lub zmieniają je na inne. Niezależnie od tego czy zespoły rosną, czy maleją, jego członkowie też podlegają stałym zmianom – starzeją się lub dołączają młodsi, pojawiają się nowe produkty, nowe rynki, nowi klienci. Zawsze jest okazja do nauki czegoś nowego, szczególnie w szybko zmieniającym się świecie.

Lider oducza się przez całe życie

Po drugie, lider oducza się przez całe życie. Oducza się tego, co do tej pory działało, ale nagle przestaje mieć sens. Każdy lider dostaje możliwość zmiany, bo przekonania niezależnie od tego, jak trwałe, nie zawsze zostają z nami na całe życie. Zmiana jest najbardziej trwałym elementem rozwoju lidera i organizacji.

Po trzecie, im starszy lider, tym dłużej będzie się uczył i tym dłużej będzie się oduczał. Neuroplastyczność, dzięki której zmiana i nauczenie się nowych kompetencji dla każdego z nas jest możliwe w każdym wieku (nawet w wieku 70 – 80 lat), po 30 roku życia zajmuje po prostu więcej czasu, i – lub świadomego, konsekwentnego, codziennego budowania nawyków.

Lider uczy się przez całe życie

Niezależnie od tego, czy jest to Twoje pierwsze szkolenie liderskie, czy byłeś już na dwudziestu – praktyka czyni mistrza, a jeśli wybierzesz szkolenie w formule warsztatowej – treningu kompetencji, możliwość uczenia się komunikacji przez doświadczenie, to jedyna skuteczna forma nauki dla osób dorosłych i nigdy nie jest jej dość.

1 thought on “Szkolenie z komunikacji dla liderów”

  1. Pingback: Coaching biznesowy – subiektywnie by Lewandowska - Lewandowska.coach

Comments are closed.

Shopping Cart